Transport Reference Judo Trans

Transportne Reference - Judo Trans

Razlozi zbog kojih predstavljamo jednu od vodećih tranportnih kompanija u Srbiji i Evropi. 


BITNE STVARI U MEĐUNARODNOM TRANSPORTU

Međunarodni transport robe je u dasnašnje vreme znatno složeniji nego pre 20 godina. Veliki idustijski sistemi preuzimaju male proizvođace i distributere. Zbog stalnog širenja obima posla i ljudstva koji opslužuju jednu veliku mašineriju teško je ceo proces držati konstantno pod kontrolom. To je dovela do globalnog povećanje sigurnosti na mnogim nivoima, zbopg čega je i kontrola magacina i transporta povećala standarde i uvela nove mere bezbodnosti za kontrolu protoka robe kroz same magacine i kamione.

Novi standardi iziskuju nova ulaganja kako u voznom parku tako i u samom odnosu transportne organizacije prema klijentima. Pre 20 godina se ne bi moglo poredpostaviti da ćemo danas biti u stanju da putem satelita pratimo kamion na njegovom puto kroz Evropu? Ko bi rekao da će na našem ekranu svaka utovarena paleta u magacinu biti evidentirana istog trenutka?

Judo Trans redovno prati savremene trendove u transportnoj industriji. U skladu sa tim, u kompaniji se stalno odrzavaju predavanja vozačima i logističarima  kako bi se izašlo u suret svakom zahtevu od strane naših klijenata. Najveći zahtevi dolaze iz auto industrije gde je roba velike vrednosti i da ne bi došlo do zastoja proizvodnje, uvek je potrebno da se roba preveze do željene destinacije u najkraćem mogućem roku. Pored auto industrije, visoke  kriterijume za transport drže i prehrambena industrija, hemijska industrija, vojna industrija, turistička industrija i tekstilna industrija. Zadovoljavajuci potrebe ovako moćnih sistema, stekli smo veliko poverenje naših klijenata i sa njima imamo dugogodišnju saranju.

Poslajite nam upit i saznajte zašto se visoko kotiramo u međunarodnom transportu.